MVO bij Schuttelaar & Partners

Schuttelaar & Partners doet al sinds de oprichting in 1995 aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is als communicatie- en adviesbureau zelfs onze missie: towards a new green economy. We hebben in de loop der jaren op verschillende terreinen structurele en incidentele acties ondernomen. We willen met MVO bij Schuttelaar & Partners echter een stap verder gaan. We willen niet alleen  negatieve impact op MVO (bij ons en onze klanten) verminderen, maar juist een extra bijdrage leveren aan duurzaamheid en gezondheid.

MVO bij Schuttelaar & Partners gaat daarom over positive impact. Dat hebben we gevat in vier pijlers onder onze centrale thema’s duurzaamheid en gezondheid:

MVO bij Schuttelaar & Partners gaat daarom over positive impact. Dat hebben we gevat in vier pijlers onder onze centrale thema’s duurzaamheid en gezondheid:

Pijler duurzaamheid

Positive impact op onze eigen mensen en de mensen om ons heen.

Positive impact op het milieu, van klimaatneutraal naar klimaatpositief.

Pijler gezondheid

Positive impact op gezondheid, door onze activiteiten te richten op gezonde en gezondere voeding.

Positive impact op gezondheid door, zowel intern als extern, een actieve leefstijl te stimuleren.

Kijk op onze site voor meer informatie over MVO bij Schuttelaar & Partners.

MVO Verslag 2013 MVO Verslag