Samen bereik je meer

Wij zijn ervan overtuigd dat de grote vraagstukken waar de samenleving voor staat, alleen opgelost kunnen worden door samenwerking met partijen. Daarvoor is dialoog, transparantie en zorgvuldig naar elkaar luisteren noodzakelijk.

Veilig vrijen met het bedrijfsleven

Seks kan een feest zijn. Maar dan moet aan een aantal cruciale voorwaarden voldaan zijn. Helaas is dat in veel ontwikkelingslanden niet het geval. Nederland is al jaren een voorvechter van seksuele en reproductieve gezondheid & rechten (SRGR). De open en pragmatische Nederlandse aanpak wordt internationaal erkend en gewaardeerd. Niet alleen vanwege de goede resultaten (het lage aantal tienerzwangerschappen en abortussen in Nederland) maar ook vanwege de voortrekkersrol en de bereidheid zich te storten in lastige vraagstukken als homorechten en abortus.

Wij zien gelukkig volop kansen voor bedrijven en NGO’s om SRGR in ontwikkelingslanden te bevorderen. En niet alleen uit maatschappelijke gedrevenheid, maar ook uit bedrijfseconomische overwegingen. Voorbeeldprojecten bewijzen dat het kan! Maar het gebeurt nog niet voldoende. Schuttelaar & Partners ging in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven en NGO’s om SRGR voor jongeren in ontwikkelingslanden te verbeteren. Samenwerkingsvormen die winst opleveren voor alle betrokken partijen. We brachten drijfveren voor samenwerking in kaart, spraken alle betrokken partijen, polsten kansen bij het bedrijfsleven en NGO’s, en organiseerden een evenement met Lagerhuisdebat en workshops.

Het resultaat? We zijn er, in nauwe samenwerking met het ministerie, in geslaagd om zowel NGO’s als bedrijven in een kort tijdsbestek te informeren over en weer te interesseren voor SRGR en nieuwe vormen van samenwerking. 2013 is het jaar waarin de vruchten geplukt kunnen worden. Eén of twee nieuwe partnerships liggen binnen handbereik.

Vraag Edwin hoe een multi-stakeholder partnership het beste functioneert.

In gesprek met stakeholders

Ook Schuttelaar & Partners vindt het belangrijk wat haar stakeholders doen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, om zo tijdig de issues, trends en thema’s in de samenleving te identificeren. Onze stakeholders zijn de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onze medewerkers. We houden contact met onze stakeholders middels de debatreeks Maatschappelijk Café en op individueel niveau door bijvoorbeeld lunches met de partners en medewerkers.

MVO Verslag 2013 MVO Verslag