Samen ketens verduurzamen

Om ook in de toekomst voldoende gezonde en duurzame voeding te hebben is het belangrijk dat meer bedrijven duurzaamheid in hun inkoop- en productieketens bevorderen. Dit kan onder andere door het zoeken naar innovatieve oplossingen en binnen sectoren samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Innovatiedag brengt heel viscluster in beweging

Vis is één van de producten die onder druk staat. Daarom kwam op zaterdag 17 november 2012 een ieder die iets met vis te maken heeft bij elkaar in het reusachtige auditorium van de Rabobank. Van visserman tot handelaar, van regionale Blueport tot Klankbordgroep. Ze waren er allemaal bij. Nooit eerder was de opkomst voor een landelijke dag voor visserijinnovatie zo hoog en de oogst aan ideeën voor keteninnovatie zo groot.

De bijeenkomst was een geslaagde coproductie van de regionale Blueports, het Platform Visserijinnovatie & Blueports en de Klankbordgroep Visserijinnovatie, ondersteund door Schuttelaar & Partners. Dat op zichzelf is een mooi resultaat van een initiatief waar de zoektocht naar samenwerking en innovatie centraal stond.

De dag bestond uit presentaties, een interactieve projectenmarkt en het uitwisselen van kennis en ideeën tijdens speciale innovatietafels. Eén visserijorganisatie voor eenheid in de sector, een Google group voor communicatie tussen schakels en een pretpark Fish-O-Tainment om vis sexy te maken. Een energiebank op zee om het energieoverschot uit te wisselen en onderzoeksvouchers voor de Blueports. Het zijn zomaar wat voorbeelden uit de verzameling ideeën. Wat opviel was de enorme wil en creativiteit om tot een betere samenwerking in de keten te komen. “Wat ons allen hier bindt is de liefde voor het mooie product vis”, vatte een deelnemer samen.

Bel Ronald voor advies over het verduurzamen van uw keten.

Klimaatneutraal ondernemen

Adviseren en communiceren over duurzaamheid en gezondheid is de kernactiviteit van Schuttelaar & Partners. Het is logisch dat we hier ook binnen het bureau naar handelen. We hebben een materialiteitanalyse gedaan en hieruit geconcludeerd dat onze grootste milieu-impact zit in het reisgedrag voor woon-werkverkeer en naar klanten, het energiegebruik van onze apparaten en panden en het gebruik van papier.

Via het FairClimateFund draagt Schuttelaar & Partners bij aan biogasinstallaties in India die werken op mest en daarmee ca. 3 ton CO₂ per jaar besparen. De installatie levert schonere energie, minder ontbossing en meer tijd om te besteden aan andere bronnen van inkomsten. Bijkomstigheid is dat het restproduct vruchtbaarder is dan mest en direct op het veld gebruikt kan worden.

CO2 uitstoot

Al sinds de oprichting proberen we ons energieverbruik zo veel mogelijk te reduceren. We kopen groen gas en groene elektriciteit in en compenseren de resterende CO2-uitstoot volgens Gold Standard bij het FairClimateFund waardoor we ons bureau klimaatneutraal mogen noemen.

MVO Verslag 2013 MVO Verslag