Transparant en toegankelijk

In deze tijd wordt van bedrijven verwacht dat ze transparant zijn over hun activiteiten, met name op het gebied van MVO. Daarnaast is een MVO-verslag ook een management tool. Wij zien dat door doelen te stellen en die jaarlijks te monitoren er grote verbeteringen gerealiseerd worden. Zowel in de monitoring als de rapportage zijn online toepassingen steeds belangrijker.

Het innovatieve jaarverslag van Vodafone Nederland

Vodafone Nederland koos in 2012 om de lat van MVO-verslaglegging hoog te leggen, niet alleen op inhoud maar ook qua vorm. Mede op basis van ons advies legde het telecombedrijf de focus op zeven uitdagingen, bijvoorbeeld hoe Vodafone omgaat met de grote toename van het data- en dus energiegebruik. Het verslag werd voor het eerst online uitgebracht, als HTML5 Magazine. In deze digitale vorm kunnen lezers bijvoorbeeld mee discussiëren via social media over oplossingen. 

Ook is het verslag optimaal te bekijken op tablets zoals de iPad en smartphones zoals iPhone en Android-toestellen.

Het vernieuwende verslag werd goed ontvangen: met plaats 8 op de Transparantiebenchmark is het zelfs gelukt om de top van verslagleggende bedrijven binnen te dringen. Daarbij kan het Vodafone Nederland verslag concurreren met de corporate verslagen van DSM en Philips.

 

Een teken dat transparantie gepaard kan gaan met een innovatieve uitvoering en wederom een bevestiging dat een goed MVO-verslag een interessante leeservaring kan zijn.

Schuttelaar & Partners ondersteunt meer klanten bij het schrijven en ontwerpen van hun MVO-verslag.

Laat Joost op innovatieve wijze rapporteren over uw duurzaamheidbeleid.

Onze verslaglegging

In dit magazine doen wij verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2012. Het verslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag voldoet aan level B (self declared). Met behulp van de GRI-richtlijnen streeft Schuttelaar & Partners naar het vergroten van de transparantie en relevantie van het MVO-verslag. Lees meer over de GRI-index.

De onderwerpen die in deze rapportage worden vermeld, zijn door de experts uit het MVO-team en de Partners aangedragen. Bovendien is de inhoud van het verslag beïnvloed door vragen, reacties en feedback van stakeholders en door maatschappelijke ontwikkelingen. De voornaamste doelgroepen van de rapportage zijn (potentiële) medewerkers en klanten. Vragen, opmerkingen of suggesties ontvangen wij graag.

Schuttelaar & Partners was in 2012 opnieuw het hoogst genoteerde communicatieadviesbureau in de Transparantiebenchmark.

MVO Verslag 2013 MVO Verslag